schidel 1

Schiedel Kedvezmény (2015.08.24-11.27)

A 2015.08.24-11.27 közöttiidőszakban a SCHIEDEL kedvezőáratkínálaz UNI PLUS,valamint a RONDO termékekre.Minőségi,magasszínvonalútermékekhihetetlenáron.Használdki a Schiedelkéményekalacsonyárátésörüljazáltalakínáltbiztonságnakéskényelemnek.

A családbiztonsága:

  • kisebb a tűzveszélly
  • kisebbszén-monoxidmérgezésiveszélly

Ellenáll a savaskondenzátumnak

  • a kéményhezhasználtnyersanyagnakköszönhetően

Megfelelőszellőzés/keringés

  • A hőforrásokmaximáliskihasználásaazenergiahatékonyságszempontjából, megfelelőszellőzéstbiztosítva.